Véletlen képek a galériából

 

Bemutatkozunk

 

Az alapítvány a kecskeméti civil szervezeteket pályázati tanácsokkal, szakmai információkkal segítő szervet.

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val az Alföldi Civilekért Alapítvány segítő munkáját!

Adószámunk: 18364963-1-03

 

Az Alapítványt 2003-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a korábban  Kecskeméten Non-profit  Szolgáltató Központként működő szervezet kapcsolatkörébe került civil szervezetek közösségek együttműködését továbbépítse ,tanácsadással, képzésekkel, információk nyújtásával támogassa a civil szféra fejlődését.
Az alapítvány  elsősorban Bács-Kiskun megyében, illetve a Dél-alföldi Régióban fejti ki társadalmi tevékenységét. 


Alapvető céljai:

 • kapcsolatszervezéssel, tanácsadással, információk közvetítésével segítségnyújtás civil szervezeteknek
 •  hazai és nemzetközi programok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével a helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása
 • partnerségi együttműködésekben való részvétel
 • szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése, hazai és külföldi példák megismertetése a nonprofit szervezetek számára
 • társadalmi problémák (esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúság ) közösségi megoldásainak keresésében való részvéte
 • európai integrációs folyamatok támogatása

Kecskeméten az Alapítvány elsődleges feladatának tekinti a társadalmi, civil szervezetek szakmai együttműködésének, szakmai kerekasztalainak segítéssét, úgy, hogy fejlesztői szemléletével, tapasztalataival hátérsegítő szervezetként jelen van a szakmai műhelyekben.


Az Alföldi Civilekért Alapítvány   másik meghatározó tevékenységének tekinti a ProHáló / Program a nonprofit szolgáltatások fejlesztéséért /  országos civil hálózatfejlesztő programban való aktív részvételét és szerepvállalását. A 3 éve tartó programban,-amelyet a C.S.Mott Alapítvány támogat-, az alapítvány a  konferenciák-képzések alközpont vezető szervezete lett, egyúttal az országos Programtanács tagja is., valamint a hálózatfejlesztési munkacsoport tagja.

Ennek megfelelően

 •   hálózati konferenciák
 •   képzések, nonprofit-pénzügyek és gazdasági és egyéb témában
 •   szakmai  regionális konferenciák szervezésében különböző helyszíneken
 •   Civil Műhely-szakmai napok  lebonyolításának koordinálásával, pénzügyi és szakmai segítségnyújtással vesz  részt az országos fejlesztő programban

 

Az alapítvány  jövőbeni célja olyan  kiegyensúlyozott működésű szervezetté válás, amely szolgáltató és a civil szervezeteket segítő szerepében aktivizálhatja azokat a kisközösségeket, civil szervezeteket, akiknek fejlődése  és tudatos szerepvállalása a közéletben egyre fontosabb.  Pályázatait, támogatóit  ezirányban  megnyerni az Alföldi Civilekért Alapítvány

Budainé Nagy Katalin
kuratórium elnöke

 

Kapcsolat


Alföldi Civilekért Alapítvány


Képviselője: Budainé Nagy Katalin ügyvezető, kuratórium elnöke
Telefon: 06 -20/ 235-06-89
E-mail: bnk1210@gmail.com
Tel./fax:76/505-816

Városi Civil Fórum 2012

 

Városi Civil Korzó 2011

 

Városi Civil Forum 2011

 

Városi Civil Korzó 2010

 

Városi Civil Forum 2010

 

Civil Korzó 2009

 

Városi Civil Fórum 2009 Kecskemét

 proHaló

Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók fejlesztéséért.
A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai - regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben - szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.
A proHáló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

Egyesületünk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997. novemberében alakult összefogva Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait, a falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő polgármestereket, jegyzőket, önkormányzati szakembereket, önkéntes segítőket.
Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének javítását. Jelenleg a térség 158 településén 233 falu, illetve tanyagondnokság működik.Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyarországon az 1989-es politikai fordulattal egyidőben megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdetben maroknyi lelkes csapatból az eltelt évek Magyarország, sőt Közép- Európa egyik legerősebb karitatív szervezetét formálták. Komoly erőfeszítések - menekült hullám, délszláv háborúk - árán tudták megoldani az önkéntesek az eléjük tornyosuló feladatokat úgy, hogy mindvégig megőrződött a Máltai Szeretetszolgálat missziós alapja:
"A hit védelme a szegények szolgálatában"
Ez az önkéntesek lelki fundamentuma, amelyre építkeznek, és amely közösségbe vonja őket, egységet teremtve a rászorulók és a szolgálat tagjai között.Kecskeméti Civil Kereksztalok

Kecskemét városában több mint száz civil szervezet működik.
A Városi Civil fórum, 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy összehangolja és segítse a városban működő civil szervezetek munkáját, és hatékonyan képviselje az önkormányzati munkában.
A fórumon belül működő szakmai csoportok, az úgynevezett kerekasztalok fogják össze és képviselik a hasonló területen működő szervezeteket.


Kecskeméti Polgármesteri Hivatal

Kecskemétet a magyar városfejlődés egyik legérdekesebb példájaként tartják számon. Fejlődése nagy vonásaiban hasonló ugyan alföldi társaihoz, de több tekintetben különbözik is tőlük. A majdnem hat és fél évszázada városi rangú település a feudalizmusban királynéi birtokként, majd földesúri hatalom alatt álló mezővárosként jelentős szabadságokkal bírt, melyek hűbéri-feudális korlátoktól mentes fejlődést biztosítottak számára. A török időkben különleges jogi státusza tette lehetővé megmaradását, majd a pusztai nagy állattartás és marhakereskedelem alapozta meg fejlődését. A földesúri függéstől megszabadulva a nagy mezőgazdasági kultúraváltás után a szőlő- és gyümölcstermelésben, a kertes tanyák elterjesztésében játszott szerepe különböztette meg Kecskemétet a többi várostól. A sívó futóhomokot "aranyhomokká" változtató szorgalom, tudás, a nyitottság, az újra, a befogadásra, az adaptivitásra való képesség, a hihetetlen élni akarás tette igazán várossá Kecskemétet. 

Letölthető anyagok


A proHáló Érték magazin számai /forrás: www.prohalo.hu /


 

 

"A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE" címmel jelent meg a 25 éves Közösségfejlesztők Egyesületének jubileumi kötete, melyet Gergely Attila Előszavának részleteivel ajánlunk minden kedves érdeklődő figyelmébe!

 

A KÖZÖSSÉG DICSÉRETE

 

ProHáló ünnepi kiadványa a hálózat 10 éves évfordlója alkalmából.

 

Különszám

Jelentősen változik a civil szervezetek szabályozása

A Javaslat célja, hogy gyorsítsa a civil szerveztek nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárását. Ennek érdekében az ügyész az egyesület, az alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásában már közvetlenül nem vesz részt, részére az iratokat nem kell kézbesíteni és önálló fellebbezési jog sem illeti meg. Törvényességi ellenőrzési jogkörében az egyesület, az alapítvány és a sportegyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzéssel szemben pert indíthat, azonban már nem elegendő, ha a végzés vagy az alapul szolgáló iratok jogszabálysértők, a keresetét közérdek sérelmére is kell alapítania. Az egyszerűsített eljárásban, ha a bíróság a rá vonatkozó határidőn belül nem dönt, a bejegyzés a törvény erejénél fogva megtörténik. A kérelmező a változásbejegyzési eljárás alatt a kérelmét nem egészítheti ki, csak a bíróság felhívására. A bíróság csak egy alkalommal adhat ki hiánypótlásra felhívó végzést, amelyben a kérelem minden hibáját meg kell jelölnie. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy a változásbejegyzési eljárás az újbóli kérelmek, újbóli hiánypótlások miatt beláthatatlan ideig húzódjon. 

 

A cikk folytatását itt olvashatják.

 

 

 

2016.11.06.

a

 

 

A KIS LÉPÉSEK MŰVÉSZETE - KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ SZAKMAI NAP NYÍRACSÁDON

Közösségfejlesztés - együttműködés - értékmentés: ezzel a címmel rendezett szakmai napot a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája és a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány. A Közösségi Művelődési Napok programsorozatban megvalósuló tanácskozásnak a nyíracsádi Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ adott helyet 2016. szeptember 21-én. A térség művelődési házait, önkormányzatait és civil szervezeteit mintegy ötven szakember képviselte. 

 

A teljes cikket elolvashatja ha ide kattint.

 

2016.09.30.

a

 

Melyik a legígéretesebb civil start-up?

Melyik volt 2015-ben a legjobb civil-vállalati együttműködés, a legnagyobb hatást elérő projekt, vagy társadalmi kampány? Kérdések, melyekre ritkán adatnak meg a válaszok. A NIOK Alapítvány ezt a hiányt kívánja pótolni azzal, hogy megalapítja civil díjait, és hét kategóriában jutalmazza a szektor legjeit, ezzel is felhívva figyelmet a nonprofit szektor eredményeire, sikereire.

A Bíráló Bizottság várja a pályázatokat, a pályázatok beadásának határideje: 2016. március 7.

A díjátadó gála tervezett időpontja: 2016. május 3

További információ itt található:.(http://civildij.hu/)

2016.03.01.

a

 

 

Sem pénzért, sem hatalomért - az egri civil élet védelmében

Akiknek az egri civilek megosztása volt a célja, azok most is kudarcot vallottak. A "civil zászlóshajó" még mindig vízen van.

 

Portálunk több alkalommal foglalkozott már a civil élet kérdéseivel. Most egy alapos, mélyreható, elemző, olvasói írást adunk közre.

  

SEM PÉNZÉRT, SEM HATALOMÉRT

Tények alulnézetből

 

A hazai civil szektor ellentmondásos megítélése, valamint a civilek egri történetének tényei, tapasztalatai indítottak e sorok megírására. Kiknek? A politikai pártok helyi vezetőinek, tagjainak, önkormányzati képviselőknek, tisztségviselőknek, hálózaton kívüli egri civil szervezeteknek és az egri polgároknak. Miért? Egy sikeres egri történet folytatásért és még másért is, de ezt majd a befejezés tartalmazza. Mivel nem az országban, hanem Egerben vagyok "otthon a világban," így egyszerűbb "bensőmből vezérelve" írni azokról, akik először mondják, hogy "mi" és csak aztán, hogy "én".

Az egri civil hálózat szlogenje: "Civilek érted, értünk..." - kiegészítésre szorul, mint ahogy az ismert közhely is, miszerint "mindenki civil, aki nem katona". A fogalomzavar kifejez egyfajta tudatlanságot, közömbösséget, amit a demokrácia ellenzői napjainkban felhasználnak a civilek elleni manipulációikban. Az Örkényi "madzag", amelyre felfűztem gondolataimat, azoknak szól, akiknek fülük van a hallásra. És a többiek? - kérdezhetik. Kérem, azoknak adják át.

 

 

 A cikk folytatását ITT érhetik el.  

 

2016.02.10.

a

 

 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS - elképzeléstől a megvalósításig

A közösségi tervezés közös gondolkodást és cselekvő mozgalmat indít. Olyan önkormányzatoknak, önkormányzati intézményeknek, civil szervezeteknek, helyi közösségeknek, társasházaknak, szomszédságoknak ajánljuk távoktatási programunkat, amelyeknek célja a helyi szükségletekre építő, a lakosság részvételét tükröző, megalapozott tervek mellett, a megvalósításban is részt vevő cselekvő társak azonosítása és megerősítése a helyi ügyek mellé.

A tanfolyam önálló tanulásra épít, de megadja a továbbolvasás és a konzultáció lehetőségét, hogy a résztvevők képesek legyenek felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben valóban a legcélravezetőbb munkamód a közösségi részvétellel történő tervezés, előkészíteni-, megszervezni és közösségi tervező munkát indítani konkrét helyi ügyekben. 

Tervezzenek bátran és közösen!

További részleteket talál a http://kozterv-tanfolyam.kka.hu oldalon

2015.04.28.

a

 

 

 

 

Kedves Érdeklődők!

 

2015. április-májusban lehetőség nyílik arra, hogy három magyar időskorú önkéntes Ausztriában töltsön három hetet, bekapcsolódhasson az ottani civil szervezetek és a katolikus szenior képzés önkéntes tevékenységeibe. A Grundtvig Senior Önkéntesség Program által támogatott lehetőséget a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület szervezésében lehet igénybe venni.

Várjuk azok jelentkezését, akik már elmúltak 50 évesek, érdeklődnek az önkéntesség iránt, és minimum középfokú német nyelvtudással rendelkeznek. Ez a program három hetes kint tartózkodást jelent, fontos a testi-lelki egészség, hogy az illető bekapcsolódjon az ottani önkéntes munkába és hazaérkezve szívesen kamatoztassa az időskorúak képzése területén megismert módszereket. A program keretében az önkéntesek csatlakoznak az időskorúaknak szóló, idősekkel foglakozó programokhoz, azzal a céllal, hogy ezeket a tapasztalatokat hasznosítani tudják itthon saját közösségeikben.


A csereprogramról részletesebben a csatolt pályázati felhívásban olvashat, a jelentkezési lapot és a német nyelvű programleírás is itt találják: Pályázati felhívás.

Jelentkezni a pályázati űrlap kitöltésével lehet 2015. január 15-ig az info@kife.hu e-mail címen. További kérdéseivel a 62/426-785-ös telefonszámon fordulhat hozzánk!

 

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE)
6725, Szeged, Kolozsvári tér 12/b 
T.: 06-30/901-6496 
E-mail: info@kife.hu www.kife.hu

2015.01.06.

a

 

 

 

Kedves Kollegák!


Civil szakembereknek izgalmas pályázatot írtunk ki. Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete működésének operatív támogatása illetve a fejlesztési feladatok menedzselése céljából egy titkárságot működtet. A titkársági feladatok ellátására, a titkárság felállítására és menedzselésére pályázatot írtunk ki.

Bővebb információ: http://nonprofit.hu/allas/palyazat-titkarsag-felallitasara oldalon, illetve nálam.

Oprics Judit

program vezető


Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.

+36 1 315 3151; +36 1 315 3366 (fax)

www.niok.hu, www.civiltech.hu, www.adhat.hu, www.nonprofit.hu

 

2014.08.25.

a

 

 

 

Kedves leendő tettestársak!

 

Idén tizedik alkalommal jön az Állampolgári Részvétel Hete! Ha ti is úgy akarjátok, akkor szeptember 22 és 28 között megmutatjuk az állampolgári/közösségi/civil kezdeményezések értékét és erejét!

Ehhez sikerült - sokak részvételével - olyan fókuszokat találnunk, amelyek alkalmasak lehetnek a megfelelő felütésre.és talán lecsapásra is J

 

ÁRH 14 felhívás és fókuszok itt (is) - http://reszvetelhete.net/reszvetelhete/

 

Mikor lehetne aktuálisabb a részvétel mellett kampányolni?! Sokan már el is kezdték..

Szálljatok be ti is!

Terjesszétek az ÁRH 14 felhívásait - levlisták, honlapok, közösségi oldalak - , gondolkodjatok szeptemberi terveitek ÁRH-és kapcsolódási lehetőségein, írjatok, vitázzatok, szervezkedjetek, kampányoljatok.

Vegyetek részt a Részvételhetén! 

 

TEdd, hisz teHETED!

 

2014.08.25.

a

 

 

 

 

Alföldi Civilekért Alapítvány - 6000 Kecskemét Hoffmann János utca 11. - 06-20/235-06-89

2010 © katibi