Alföldi Civilekért Alapítvány

Az alapítvány a hálózat tagszervezete

Adószám: 18364963-1-03

 

Untitled Document

 

Civil Díj 2019

A NIOK Alapítvány meghívja a civilszervezeteket, pályázzanak a Civil Díjra. A program keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el.

A pályázat fő céljai:

 • A díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb projektjeiket (és ezzel segíteni a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait);
 • A díjátadó gála keretei között egy évente ismétlődő, a szektor szereplőinek szóló esemény meghonosítása, amely a civilek és partnereik fontos találkozóhelyévé, a kapcsolatépítés megkerülhetetlen szereplőjévé válik.

A Civil Díjakat az alábbi kategóriákban osztjuk ki:

 • Legnagyobb hatású projekt
 • Legjobb kommunikációs kampány
 • Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet és vállalat között)
 • Legígéretesebb új szervezet
 • Legsikeresebb adománygyűjtés
 • Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt
 • Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre vagy problémára reagál frappánsan)
 • Legjobb társadalmi vállalkozás – MagNet Bank Különdíj

Pályázati feltételek

A pályázaton bármely, Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű non-profit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével. A legjobb civil akció és új szervezet kategóriában magánszemélyek csoportja bejegyzett szervezet nélkül is beadhat pályázatot.

A pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak vagy 2018 során zárultak le.

A Legígéretesebb új szervezet kategóriában olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2017. január 1. után alakult (a szervezet bírósági bejegyzése nem feltétele a pályázat benyújtásának).

Pályázatot több szervezet közösen is benyújthat.

A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj 2019 logó használatának jogát.

A pályázó szervezetek pályázatukkal hozzájárulnak, hogy a nonprofit.hu a döntőbe jutott és díjazott pályázati projekteket sajtó és egyéb csatornákon keresztül a nyilvánosság felé közzétegye.

A pályázatok elbírálása

A díjak odaítélésének általános szempontja, hogy a pályázott program céljában, eredményében és/vagy a megközelítés módszertanában kreatív, újszerű és jövőbe mutató megközelítésről tesz-e tanúbizonyságot.

A pályamunkákat szakmai bíráló bizottság értékeli kategóriánként kidolgozott szempontrendszer szerint (ld. alább). A bíráló bizottság hasonló színvonalú pályázatok esetén előnyben részesíti a kisebb, helyi, illetve kevésbé ismert szervezeteket, hiszen a díj egyik célja a civil szektor sokszínűségének megmutatása.

A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének és megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó rendelkezésre álló anyagokat és dokumentumokat csatolják. A bíráló bizottság a bírálati folyamat során szükség esetén további információkat kérhet be a pályázóktól pályázatukkal kapcsolatosan.

A bíráló bizottság tagjai a szektor ismert és elismert szakemberei, valamint olyan üzlet- és szakemberek, akik régóta támogatják a szektorban tevékenykedő civilszervezetek hatékony működését.

A bíráló bizottság tagjai:

Cseh Balázs – kuratóriumi elnök, Civil Iránytű Alapítvány
F. Tóth András – ügyvezető igazgató, Önkéntes Központ Alapítvány
Gáncs Kristóf – kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet
Gerencsér Balázs – igazgató, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Kempf Zita – újságíró, szerkesztő, NL Café
Liptay Gabriella – marketing és kommunikációs igazgató, KPMG Hungária Kft.
Molnár Csaba – közösségfejlesztési igazgató, MagNet Bank Zrt.
Móra Veronika – igazgató, Ökotárs Alapítvány
Paul Ágnes – ügyvezető igazgató, Organic Communications
Pistyur Veronika – ügyvezető igazgató, Bridge Budapest
Újhelyi Katalin – CSR tanácsadó
Ujvári Panna – kommunikációs vezető, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Varga Éva – társadalmi vállalkozások és befektetések független tanácsadója

A NIOK Alapítvány fenntartja a lehetőségét, hogy a bíráló bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.

Értékelési szempontok az egyes pályázati kategóriákban

Legnagyobb hatású projekt

 • Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el
 • A hatás mértéke a projekt teljes költségéhez viszonyítva
 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték

Legjobb kommunikációs kampány

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
 • Az ötlet eredetisége
 • A kampány eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést?)
 • Elért emberek száma a költséghez viszonyítva

Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet és vállalat között)

 • Mennyi ideig tartott/mennyi ideje tart az együttműködés
 • Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz
  • Közös aktivitások száma, mérete, hossza
  • A felek által betett erőforrások típusainak (pl. pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége
  • Az együttműködés eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést/bevételt)

Legígéretesebb új szervezet

 • Eredmény (projektek, bevont emberek száma stb.)
 • Olyan problémát céloz, amit mások nem? Vagy olyat, amit mások is, de teljesen máshogy?

Legsikeresebb adománygyűjtés

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
 • Mennyire serkenti általában a magyar lakossági adományozási kedvet
 • A kampány eredménye (bevétel/költségek, a költségekbe a fizetett munkaórákat is beleszámolva)

Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt

 • Mennyire közérdekű a jogszabály, önkormányzati vagy egyéb döntés, amelynek módosítása/befolyásolása/megakadályozása kapcsán a projekt sikert ért el
 • Hogyan és mennyiben sikerült befolyásolni az ezzel kapcsolatos döntés(eke)t
 • Kiket és hogyan sikerült mozgósítani az eredmények elérése érdekében
 • A változásnak mi a hatása és ennek a hatásnak mi a nagyságrendje (hatás mértékegysége és mértéke, pl. hány ember életét érinti)

Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre vagy problémára reagál frappánsan)

 • Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el
 • A hatás mértéke az akció teljes költségéhez viszonyítva
 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték
 • Mennyire volt fontos 2018-ban az adott ügy Magyarországon, amelyre spontán, gyorsan reagálva létrejött az esemény, megmozdulás

Legjobb társadalmi vállalkozás – MagNet Bank Különdíj

 • Üzleti fenntarthatóság, siker
 • Elért társadalmi hatás mértéke és mérése
 • Mennyire modellszerű, elterjeszthető a tevékenység

A bíráló bizottság az értékelés során az egyes kategóriákon belüli szempontokat nem külön-külön, hanem együttesen, összességében értékeli.

Pályázati folyamat

A pályázati anyagot az online pályázati űrlap kitöltésével kell benyújtani.

Az online pályázati űrlap elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSC4a1m1fSwLY75aQRLq5rFK0e6lykkqdRaiVALuvtcsx__w/viewform

A pályázatok beadásának határideje: 2019. január 15. 

A pályázati űrlappal együtt kötelező leadni 3 db, a pályázati anyaggal kapcsolatos fotót, amelyek felbontása legalább 640×360. Emellett lehetőség van a programhoz kapcsolódó egyéb anyagok, dokumentumok mellékelésére is. A fotókat és az esetleges egyéb anyagokat csatolmányként e-mailben vagy fájlküldő szolgáltatással (mammutmail, wetransfer stb.) lehet megküldeni, szintén a megadott határidőig a civildij@niok.hu e-mail címre.

A beadási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a bíráló bizottság nem bírálja el.

A pályázatokat kategóriánként bíráljuk el, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriát a pályázatban meg kell jelölnie. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatot adott esetben másik kategóriában (is) értékelje.

A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani.

Díjátadó gála

A díjátadó gála tervezett időpontja: 2019. április 16.

A díjátadó gála pontos időpontjáról és helyszínéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a civildij.hu oldalon, és a nonprofit.hu oldalon tájékoztatunk.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetőek:
Tel: +36 1 315 3151
Email: civildij@niok.hu


2018. 03.05.

a

 

Pályázati felhívás!


/Kivonat!…Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/
 Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet
Informatika a köz szolgálatában 2018” címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére, ASP, E-recept, E-napló kompatibilis asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok által, illetve segíteni a meglévő elavult számítógépek és operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i5-ös, SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszközt) is tartalmazó számítógépekre, akár 3 év teljeskörű garanciával.
 Pályázati keret: Az Országos Informatikai Programirodát üzemeltető Arminiki Kft. és szerződött partnerei (partnerek listájához lásd a weboldalt: www.oip.hu) kínálatából összeállított számítógépes szolgáltatáscsomagok. Figyelembe véve a Windows Vista támogatásának megszűnése, valamint az ASP, az E-recept és az E-napló bevezetése miatti megnövekedett igényeket, az itt közölt tartalommal és árszínvonalon 800 db számítógépes szolgáltatáscsomag érhető el, melyből az alábbi feltételekkel lehet pályázni.
 A nyertes pályázó által fizetendő összeg: A választott számítógépes szolgáltatási csomagnak megfelelően, a pályázat táblázatos részeiben olvashatóak a konkrét fizetendő összegek. A pályázónak lehetősége van a számlázás bontását kérni (így biztosítva a könnyebb elszámolhatóságot például a telephelyek közötti nyilvántartáshoz, vagy bármilyen más okból kifolyólag).
 A pályázati csomag felhasználása: Az informatikai csomagok egyaránt felhasználhatóak irodai adminisztrációs, ügyfélszolgálati feladatokra, de akár az intézmények szolgáltatásait igénybe vevők használatára is beállíthatóak (például oktatási célra, stb.)
A pályázók köre: Bármely, az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet nélkül működési formájára:

 1. Közigazgatás (polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, köztestület és intézményeik, stb.)
 2. Egészségügy (kórház, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő, stb.)
 3. Oktatás, nevelés (köz és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.)
 4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók, stb.)
 5. Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek)
 6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft, stb.)
 7. Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl. sportegyesületek, alapítványok, stb.)

 A megpályázható csomagok általános informatikai tartalma:
Márkás, használt asztali számítógépek jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás, használt, felújított számítógépekből álló 1, 4, illetve 8 gépes szolgáltatáscsomagokra lehet jelentkezni. Lehetőség van több csomag egyidejű megpályázására is, így tetszőleges számú gépet tartalmazó csomagok igényelhetőek. A bírálat során a nagyobb fejlesztések előnyt élveznek (lásd az elbírálás szempontjai részben).
Minden csomag alkalmas az Internet-használaton túl a hagyományos irodai, oktatási és egyéb általános számítógépes feladatok elvégzésére (például szövegszerkesztés, táblázatkezelés).
A gépek szoftverezettsége: az operációs rendszer a legújabb, jogtiszta Microsoft Windows 10 (Külön megvásárolva, egy Microsoft Windows operációs rendszer-szoftver önmagában 25-55 ezer Ft körüli összeget tesz ki.). Továbbá professzionális vírusvédelemmel látjuk el a gépeket (1 éves antivírus előfizetés). Irodai munkát segítő program, például a LibreOffice magyar nyelvű (magas szintű Microsoft Office kompatibilitás) irodai programcsomag is telepítésre kerül, mely a szövegszerkesztő és táblázatkezelő lehetőségeken túl rendelkezik egyebek közt prezentáció készítő funkciókkal is.
Részletes pályázati kiírás: Részletes információk és a pályázat benyújtásának lehetőségei megtalálhatóak a www.oip.hu oldalon. (A részletes pályázati kiírás internet hiányában lekérhető telefaxon, vagy postai úton is!)
Műszaki információ: Technikai jellegű kérdéseivel (gépek műszaki paraméterei, stb.) a 70 / 310-2981-es mobil számon 8 órától 18 óráig fordulhat kollégáinkhoz.
 A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra a pályázati e-adatlap hiánytalan kitöltésével (mely elérhető a www.oip.hu oldalról), és egy legfeljebb 2 oldal terjedelmű intézményi ismertetőt feltöltve lehet jelentkezni, melynek utolsó bekezdésében meg kell jelölni a számítógépek felhasználásának módját is. Továbbá a kitöltött és aláírt adatlapot egy példányban, postai úton is szükséges eljuttatni a beküldési címre (a bírálat e nélkül is lezajlik).
 A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a gépek és a szolgáltatási csomagok paramétereit, a csomagok tartalmát – a pályázók tájékoztatása mellett – megváltoztassa, amelyről honlapján ( www.oip.hu ), vagy elektronikus levélben értesíti a pályázókat.
Benyújtási határidő: A pályázatok beadása 2018. március 1-től március 19-ig (’A’ szakasz), ill. április 9-ig (’B’ szakasz) folyamatos.
A pályázat benyújtásának végső határideje 2018. április 9. hétfő 24 óra.
A nyertesek értesítése: A pályázók az elbírálást követő 3 munkanapon belül elektronikus vagy telefonos értesítést kapnak. Az informatikai csomagokat a nyertes pályázók a helyszínre szállítva és összeszerelve, beüzemelve a pályázat végső határidejétől számított legfeljebb 90 munkanapon belül megkapják (az egy darab különálló gépet tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok csak házhozszállításra kerülnek, összekötés-tesztbeüzemelés nélkül).
Az elbírálás szempontjai: Az elbírálásnál – egy pontrendszer alapján – elsősorban azt veszik figyelembe, hogy mennyi embernek válik hasznára a géppark, így előnyt jelent, ha olyan feladatot végeznek a gépekkel, amely sok ember számára hasznos, kiemelten pl.: a közösségi terekben használva, vagy könyvtárban, teleházban, tanteremben, stb. Előnyt élveznek továbbá a nagyobb fejlesztések, ahol több csomag egyidejű megpályázásával nagyobb horderejű fejlesztést hajtanak végre.
 További információ az Országos Informatikai Programiroda információs vonalán kérhető: 06-1 / 633-38-28

2018. 03.05.

a

Közép-Európai civil konferencia Kecskemét 2017. október 12-14.A Kecskeméti Civil Kerekasztalok szervezésében nemzetközi civil konferencia kerül megrendezésre 2017. október 12-14. között Kecskeméten.
A konferencia célja: a demokratikus civil párbeszéd és tapasztalatcsere fórumának kialakítása, hagyományteremtési szándékkal.
A konferencia előadásai a kelet-közép-európai országok civil társadalmainak fejlődését vizsgálják a rendszerváltás után, beszámolnak a társadalmi részvétel erősödésének tapasztalatairól.A konferencia tervezett programja letölthető ITT.
Részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezési lap letölthető ITT.

 

 

 

Meghívó

A Bács-Kiskun Megyei Ismeretterjesztő Társulat „Tudás, hagyomány, közösség” című programsorozatának (EFOP 1.3.5-16) következő állomásaként hallgathatják meg az érdeklődők
Dr. Harsányi Ernő kandidátus
Generációk közötti kommunikáció – önkéntesség a közösségépítésben" című előadását.

Az előadásra elsősorban a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme egykori és jelenlegi hallgatóit várják a szervezők, de a program minden érdeklődő számára nyitott.

Az előadás időpontja:
2017. augusztus 21. (hétfő) 10-12 óra

Az előadás helyszíne:
Tudomány és Művészetek Háza, Kerényi József terem (Kecskemét, Rákóczi út 2.)

Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

2017. 08.03.

a

 

 

 

Parola 2017/1. száma

Az adattar.net/parola oldalán már olvasható/letölthető a Parola 2017/1. száma. Benne, többek között, az alábbiak:

Lányi András a szabadságról, Gyüttmenteknek
Közösségfejlesztői szerepfelfogások és munkamódok közösségeket érintő radikális mértékű változásokban I.
SZERVEZZ ÉS SZERVEZŐDJ!
Esélyeink az érdekképviseletben – területfoglalók egy kistelepülésen
Prága: udvar-rekonstrukció és lakossági részvétel – Nemzetközi kitekintés
Kisközösségi rádiózás fiatalokkal és civilekkel a CIRMI-ben

Továbbra is várjuk az írásokat a következő, illetve a 2017 nyarán
megjelenő, helyi/közösségi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó tematikus
számba.

Farkas Gabriella

email: farkasgabi@kkapcsolat.hu
mobil: 30-5979059
skype: farkasgabbi

2017. 04.12.

a

 

 

 

Közösségfejlesztők Egyesületének ajánlata

 

az EFOP- 1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”, és az EFOP-1.5.3-16  „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” projektekhez

Az 1989-ben alakult Közösségfejlesztők Egyesülete az elmúlt 28 év alatt a közösségfejlesztés módszertanának kidolgozásáért, fejlesztéséért, a közösségfejlesztő szakma önállósodásáért dolgozott. Ennek érdekében kísérleti projekteket valósított meg, amelyek fókuszai mindig máshol voltak: a település teljes lakossága, az ifjúság, a mélyszegénységben élők, idősek, intézmények és szakemberek stb. Az előző témákból születtek módszertani leírások, szakmai elemzések, felépült a Közösségfejlesztők Egyesülete, mint engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény, amelynek képzési kínálatában megtalálhatóak szakembereknek és helyi embereknek szóló képzések egyaránt. Jól megfogalmazott igény esetén a korábbi gyakorlatunknak megfelelően szükségletre szabott  képzési programokat is kidolgozunk, engedélyeztetünk és megvalósítunk.

 

A fent említett két pályázati kiíráshoz az alábbi területen teszünk konzultációs, képzési és mentorálási ajánlatot:

 • A humán közszolgáltatások szakember ellátottságának fejlesztése: szakmaközi, intézményközi együttműködések fejlesztése a különböző humán szakemberek és intézmények, valamint a különböző szektorok között. Már meglévő, engedéllyel rendelkező képzéseink (Közösségfejlesztő, Közösségi mentorálás) segítségével a térségekben dolgozó szakemberek felkészítése a közösségi munkára, a közösségi alapú szolgáltatásfejlesztésre. Szakértő biztosításával a szakmaközi, intézményközi együttműködés megtervezése, és a fejlesztési folyamat lebonyolítása.
 • A mélyszegénységben élők közösségi integrációjának módszertana: képzésekkel (Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka) és a képzést követően személyes és csoportos mentorálással a szakemberek felkészítése a közösségi integráció módszertanából. Közösségfejlesztő szakemberek biztosításával közösségi folyamatok megtervezése és megvalósítása. A helyi emberek számára közösségi munkára felkészítő képzések (Közösségi munka, Helyi közösségek képzése).
 • Közösségi terek közösségi módon történő működtetése: szakemberek biztosítása az intézményműködtetés átalakításához, illetve az abban dolgozó szakemberek felkészítése és a folyamat során szakmai támogatása konzultációkkal.  
 • A fiatalokkal végzett közösségfejlesztői munka: szakemberek biztosítása az ifjúsági közösségfejlesztési programok megtervezéséhez és azok megvalósításához. Képzésekkel (Közösségi munka, Közösségfejlesztő) a fiatalok felkészítése a közösségi munkára.  
 • Közösségek egészségfejlesztése: a települési szintű egészségtervek, prevenciós programok tervezéséhez és megvalósításához tanácsadás biztosítása. 

 

 Referenciáink:

    
További információkért, részletes tervek kidolgozásáért keresse Egyesületünket:
Email cím: kofe@kkapcsolat.hu
Telefon: Kovács Edit 30/359-1678, Molnár Aranka 30/252-9121 

2017. 03.20.

a

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum márciusi hírlevele itt tekinthető meg.

2017. 03.20.

a

 

 

 

"Nők kékben” fotókiállítás

Kedves Szülőtársaink, Pedagógusaink, Segítőink, Barátaink, Támogatóink!
Tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk Önöket, meghívunk Bennetek a „Nők kékben” című fotókiállítás ünnepélyes megnyitójára.
Helyszín: a Malom Központ 2. emelete (Kecskemét, Korona u. 2.)
Időpont: 2017. március 22. 17 óra

A vándorkiállítást az Autisták Országos Szövetsége indította útjára 2015. április 2-án, az Autizmus Világnapján, és eddig – egyebek között – Budapesten, Szegeden, Székesfehérváron, Salgótarjánban, Nagykanizsán és Székelyudvarhelyen láthatták az érdeklődők. Kecskemét a vándorkiállítás utolsó állomása.

A kiállított képeken Komka Péter fotóriporter lencséjén keresztül elevenedik meg – szerethető, emberközeli módon – négy, autista gyermeket nevelő édesanya és egy fiatal autista lány élete.

A kiállítás április 9-ig tekinthető meg.Szeretettel vár MINDENKIT a program helyi szervezője:
a kecskeméti Autista Gyermekekért Egyesület
http://agye.hu/

 

2017. 03.15.

a

 

 

 

 

Alföldi Civilekért Alapítvány - 6000 Kecskemét Hoffmann János utca 11. - 06-30/38-20-661

2010 © katibi